Έναρξη του έργου στην Ισπανία

Η πρώτη συνάντηση συντονισμού των εταίρων του έργου RESFARM πραγματοποιήθηκε στο Santiago de Compostela της Ισπανίας στις 21 και 22 Απριλίου 2015.

Οργανώθηκε από το συντονιστή εταίρο, με τη συμμετοχή όλων των μελών της σύμπραξης RESFARM, καθώς και εκπροσώπου από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (EASME), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πρώτες τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στην αποσαφήνιση του περιεχομένου του έργου RESFARM καθώς ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συσχέτιση με τους στόχους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα εργασίας του 2015. Την δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι Ισπανοί εταίροι του έργου πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στον ίδιο χώρο, για να παρουσιάσουν το έργο στα εθνικά μέσα επικοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο της Coruña συμμετείχε από την πλευρά των ερευνητών, η εταιρία ela engineering and environmental από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της τεχνολογίας και η Unións Agrarias-UPA εκπροσωπώντας την πλευρά των αγροτών.

Η συνάντηση απέδωσε εποικοδομητικά αποτελέσματα για το έργο, δεδομένου ότι εκτέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις για τον κάθε τομέα σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες στο έργο RESFARM (Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία) και καθορίστηκε η καταλληλότερη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί από το σύνολο των εταίρων της κοινοπραξίας. Στους επόμενους μήνες, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στην ανάλυση της πλήρους εικόνας της κατάστασης (ενέργεια και χρηματοπιστωτικές αγορές, αγρότες).