Διάδοση της «Πλατφόρμας Χρηματοδότησης της Αειφόρου Ενέργειας» στις Βρυξέλλες

Comment are off

Μια αντιπροσωπεία του έργου RESFARM πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με διάφορες αρχές στις Βρυξέλλες. Στόχος ήταν να προωθηθεί η έγκριση των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέσω της «πλατφόρμας χρηματοδότησης της αειφόρου ενέργειας».

Several meetings were held with COPA representatives (Committee of Professional Agricultural Organisations) from Poland, Ireland and Finland.

Η COPA έχει μέλη 60 οργανισμούς από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μελών σημαίνει ότι η COPA μπορεί να υπερασπιστεί τόσο τα ειδικά όσο και τα γενικά συμφέροντα των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η COPA έχει αναγνωριστεί ως η φωνή ολόκληρου του γεωργικού τομέα από τις αρχές της ΕΕ και ως εκ τούτου το έργο RESFARM έκρινε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώσει τα μέλη της COPA για τα υφιστάμενα νομικά και διοικητικά εμπόδια για την εφαρμογή των ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ώστε να ενημερωθούν και άλλοι οργανισμοί.

Οι εκπρόσωποι του έργου RESFARM συμμετείχαν επίσης σε συναντήσεις με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές και τα όργανα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να βρεθεί υποστήριξη και συνεργασία για τη διάδοση των προτάσεων της πλατφόρμας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ένα μέλος της Επιτροπής που εκπροσωπεί τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια. Μας εξήγησε ότι υπάρχει ένα σχέδιο Οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο οποίο είναι σαφές ότι ορισμένες από τις προτάσεις της πλατφόρμας έχουν ήδη εξεταστεί.

Όλα αυτά μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας.