Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για αξιολογητές

Το έργο RESFARM έχει αναπτύξει ένα μοναδικό επενδυτικό εργαλείο για τους αγρότες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα αγροκτήματά τους.

Μια από τις βασικές δραστηριότητες του έργου RESFARM είναι η δημιουργία ενός συνόλου έργων που επιλέγονται ως κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Για να γίνει αυτό, μια εφαρμογή θα εκδώσει αυτομάτως μια τεχνική έκθεση που θα εκτιμά ποια θεωρείται ότι είναι η καταλληλότερη εγκατάσταση , πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται.

Μόλις αναλάβαμε  το έργο της κατάρτισης συμβούλων από Αγροτικές  Οργανώσεις που συμμετέχουν  στο πρόγραμμα RESFARM.

Αυτά τα εργαστήρια θα εξηγήσουν όλες τις πτυχές που μπορεί να ενδιαφέρουν κατά τη διενέργεια συμβουλευτικών υπηρεσιών και μπορούν να ενισχύσουν το έργο του συμβούλου (εισαγωγή στο έργο, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση εφαρμογών, εργαλείο επενδύσεων-χρηματοδότησης).

Μόλις οι σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί, θα αρχίσουν να δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Οι ενδιαφερόμενοι για ΑΠΕ θα επισκέπτονται τα γραφεία και θα λαμβάνουν  αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται από τα παρεχόμενα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά κάθε αγροκτήματος που ζητήθηκε κατά την αίτηση και από τα στοιχεία που εισήγαγαν οι σύμβουλοι.

Επικοινωνήστε με το RESFARM τις επόμενες ημέρες και λάβετε εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες των εκμεταλλεύσεών σας να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς κόστος και χωρίς καμία υποχρέωση. Θα σας ενημερώσουμε για το  ποια είναι η καλύτερη τεχνικά και οικονομικά λύση και, αν σας ενδιαφέρει, θα γίνει για εσάς ένα προκαταρκτικό σχέδιο.