εκστρατεία ενημέρωσης

Comment are off

Το RESFARM θα συμμετάσχει σε εκθέσεις και θα διοργανώσει συνέδρια σε μία  εκστρατεία ενημέρωσης που σκοπό έχει να ενημερώσει όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για να το κάνουμε αυτό, θα είμαστε παρόντες στις σημαντικότερες εκθέσεις αγροδιατροφικών προϊόντων στη χώρα. Επίσης, θα διοργανώσουμε συνέδρια σε διάφορες τοποθεσίες για να εξηγήσουμε λεπτομερώς το έργο, τις απαιτήσεις συμμετοχής και τα οφέλη για τον αγρότη / κτηνοτρόφο.

Πληροφορίες σχετικά με τους χώρους διασκέψεων και τις αγροτικές εκθέσεις που θα επισκεφθούμε μπορούν να βρεθούν καλώντας το πλησιέστερο γραφείο μας.