T

o εταιρικό σχήμα του RESFARM αποτελείται από τις κύριες αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς της Ισπανίας, Ιταλίας και Ελλάδας καθώς και από έναν επιλεγμένο αριθμό οργανώσεων και εταιριών που προφέρουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποστήριξη. Έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

Τα μέλη του RESFARM είναι τα ακόλουθα:

 • Unións Agrarias-UPA (Ισπανία)

  Unións Agrarias-UPA (UUAA) ανήκει στην UPA, τη γεωργική επαγγελματική οργάνωση που συγκεντρώνει, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα περισσότερων από 80.000 επαγγελματιών στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ισπανία. Η UPA είναι μέρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (CES) και συμμετέχει σε κάθε περιφερειακό ή εθνικό φόρουμ διαλόγου και εκπροσώπησης στην Ισπανία. Η UUΑΑ έχει πάνω από 28 χρόνια εμπειρία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αγροτών, των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τους, την εκπαίδευση, τα προσόντα, κλπ. Η UUAA παρέχει στη σύμπραξη τη βαθειά της γνώση για τον αγροτικό τομέα και την δυνατότητά της να έχει πρόσβαση και να κινητοποιεί χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ισπανία. Είναι ο επικεφαλής του έργου του RESFARM.

  www.unionsagrarias.org

 • Agricoltura è Vita Associazione (Ιταλία)

  Η Confederazione Italiana Agricoltori-CIA που εκπροσωπεύει πάνω από 900.000 αγρότες και σε όλη τη χώρα, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές οργανώσεις. Είναι παρούσα στο έργο μέσω της Agricoltura è Vita Associazione, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και έρευνα στην CIA. Ως μέλος της σύμπραξης RESFARM, αυτή η οργάνωση θα είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένες δράσεις έρευνας και διάδοσης που θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία. Η CIA έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικά επιτεύγματα στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αγροτών, των επιχειρήσεων αγροτοδιατροφικών προϊόντων και των αγροτικών κοινοτήτων στην Ιταλία.

  www.agricolturavita.it

 • ΠΑΣΕΓΕΣ (Ελλάδα)

  Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ιδρύθηκε το 1935 ως ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και είναι το ηγετικό όργανο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, με ιδεολογικό και συντονιστικό ρόλο, υποστηρίζοντας, προωθώντας, ενισχύοντας τις δραστηριότητές τους και εκπροσωπώντας τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί 750.000 αγρότες και 6.500 συνεταιρισμούς και ενώσεις συνεταιρισμών, συντονίζοντας τις ενέργειές τους, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και την ανάπτυξη τους.

  www.paseges.gr

 • Banco Sabadell (Ισπανία)

  Η Banco Sabadell είναι ο τέταρτος σε μέγεθος ισπανικός Όμιλος Ιδιωτικής Τραπεζικής στην Ισπανία. Αποτελείται από ένα δίκτυο τραπεζών, εμπορικών σημάτων, θυγατρικών εταιρειών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων, το οποίο καλύπτει ένα ολόκληρο φάσμα οικονομικών υπηρεσιών, από τη χρηματοδότηση ιδιωτών έως και το διεθνές εμπόριο. Έχει ένα δίκτυο 2,320 υποκαταστημάτων (2,267 στην Ισπανία και 53 διεθνώς), με 17.529 υπαλλήλους και 6,4 εκατομμύρια πελάτες. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης και συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη IBEX35.

  www.bancsabadell.com

 • ela ingeniería y medio ambiente (Ισπανία)

  Η ela Ingeniería y medio ambiente, είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη περιβαλλοντική διαχείριση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 από μια ομάδα επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας.
  Οι τύποι των έργων που αναπτύσσουμε περιλαμβάνουν συστήματα παραγωγής ενέργειας που βασίζονται σε αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά και τεχνολογίες συμπαραγωγής, τόσο για τους πελάτες του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Η ela Ingeniería y Medio Ambiente δουλεύει σε τακτική βάση με τις εθνικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές σε δραστηριότητες όπως την παρακολούθηση έργων περιβάλλοντος, τη διαχείριση και την εξωτερική εποπτεία των έργων, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημοσιεύσεις, κλπ.

  www.elaingenieria.com

 • Biomass Research (Ολλανδία)

  Η Biomass Research συνεργάζεται με ένα φάσμα ενδιαφερομένων στον τομέα της βιομηχανίας, της επιστήμης, της πολιτικής και NGO’s. Η Biomass Research είναι μια δυναμική ερευνητική και συμβουλευτική εταιρεία αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της βιοενέργειας και βιοοικονομίας. Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν: την εκτίμηση των δυνατοτήτων της παραγωγής, τη βιομάζα και τη διαθεσιμότητα υπολειμμάτων, ισοζύγια θρεπτικών συστατικών και οργανικής ύλης, την αλλαγή της χρήσης γης, τα υπολείμματα άνθρακα, GHG, την ανάλυση της αγοράς και την αλυσίδα ανάπτυξης, συμβουλές πιστοποίησης, καθώς και αποκεντρωμένη μονάδα ανάπτυξης της παραγωγής βιοενέργειας.

  www.biomassresearch.eu

 • Πανεπιστήμιο A Coruña (Ισπανία)

  Το Πανεπιστήμιο A Coruña είναι ένα δημόσιο Ίδρυμα του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτιστικής και επιστημονικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής γνώσης μέσα από την ανάπτυξη της έρευνας και της διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο αυτό έχει επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό, με επιστημονικούς τομείς όπως η μηχανική, η πληροφορική και η αρχιτεκτονική. Το προσωπικό του αποτελείται από 1.395 ακαδημαϊκούς και ερευνητές σε 43 Τμήματα. Περισσότεροι από 20.000 φοιτητές φοιτούν στις 24 Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου.

  www.udc.es

 • Ενεργειακό ινστιτούτο της Γαλικίας (Ισπανία)

  Το INEGA (Ενεργειακό ινστιτούτο της Γαλικίας) είναι ένας δημόσιος φορέας που ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας της Xunta de Galicia, ο οποίος παρέχει υποστήριξη στις δημόσιες αρχές για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης στον τομέα της ενέργειας.
  Κύριο στόχο του είναι η ενθάρρυνση της χρήσης ιδίων πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμων και τις εκπομπές CO2.

  www.inega.es

 • Galician Association of Agricultural Cooperatives (Ισπανία)

  Η Galician Association of Agricultural Cooperatives (AGACA) ανήκει στην Cooperativas Agro-alimentarias de España και στη General Committee for Agricultural Cooperation (COGECA) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η AGACA είναι η οργάνωση που εκπροσωπεί τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε οικονομικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά θέματα. Τα μέλη του συνεταιρισμού περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικούς τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη Γαλικία. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα και έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς στη Γαλικία.

  www.agaca.coop

 • Sindicato Labrego Galego (Ισπανία)

  Sindicato Labrego Galego (SLG) είναι ένας γεωργικός σύλλογος αφοσιωμένος στην ανάπτυξη βιώσιμων αγαθών για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες.
  Από την ίδρυσή του το 1977, το SLG έχει έντονη δραστηριότητα στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του και στην προώθηση της σταθεροποίησης και διαφοροποίησης του αγροτικού εισοδήματος. Είναι μέλος της Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, μιας από τις ηγετικές αγροτικές οργανώσεις της Ισπανίας.

  www.sindicatolabrego.com

 • NREL (EEUU)

  Το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREL) είναι το κύριο εργαστήριο του U.S. Department of Energy, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την έρευνα για ενεργειακή απόδοση και ανάπτυξη. Το NREL αναπτύσσει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και πρακτικών, προάγει σχετική επιστήμη και τεχνογνωσία και μεταφέρει γνώση και καινοτομίες για την αντιμετώπιση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.
  Η NREL ίδρυσε την Ομάδα εργασίας Solar Access to Public Capital (SAPC), ώστε να αναπτύξει τα απαραίτητα υλικά και δεσμεύσεις για τη ροή των πόρων από θεσμικούς επενδυτές και κατανομή τους σε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  www.nrel.gov