Η τέταρτη συνάντηση του RESFARM στην Αθήνα (Ελλάδα)

Comment are off

Στις 26 και 27 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η τέταρτη συνάντηση του RESFARM, με εκπροσώπους από το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, την Unions Agrarias – UPA, την Ela Engineering and Environment, του Πανεπιστημίου A Coruna και του Research4Life.

Στις 26 Ιουλίου αναλύθηκε η τρέχουσα κατάσταση του έργου μαζί με όλα τα επιτεύγματα και τα ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής. Διεξήχθη ένας εκτενής  διάλογος όπου εξηγήθηκε το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο  μαζί με τις διαφορετικές χρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους έλληνες αγρότες.

Στη συνέχεια, έγινε αναθεώρηση της διαδικτυακής πλατφόρμας έτσι ώστε οι αξιολογητές να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της χώρας και να εκτελούνται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.

Τη δεύτερη μέρα διοργανώθηκε ένα εργαστήριο για την κατάρτιση των ελλήνων αξιολογητών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας. Αυτή η πλατφόρμα θα εκδίδει αυτόματα μια τεχνική έκθεση αξιολόγησης της εγκατάστασης, θεωρώντας ότι είναι η πλέον κατάλληλη σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εξηγήθηκαν όλες οι πτυχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αξιολογητές και που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εκτελέσουν το έργο τους. (Εισαγωγή στο έργο, τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση εφαρμογών, μέσο επενδυτικής χρηματοδότησης).

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, είναι ζωτικής σημασίας για το πλαίσιο του έργου, σε ότι αφορά την οργάνωση του τελευταίου μέρους του γιατί θα επιτρέψει στο έργο να εκπληρώσει τα προτεινόμενα ορόσημα και επιτεύγματα.