Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα resfarmproject.eu αποτελούν ευθύνη της Unións Agrarias-UPA. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο σύστημα συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία Ν15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (οργανικός νόμος). Τα αρχεία είναι καταχωρημένα στο Γενικό Μητρώο του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων (AEPD), και μπορείτε να έχετε οποτεδήποτε δυνατότητα πρόσβασης και αναθεώρησης.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το ποια δεδομένα θα διαχειριστούμε, τον τρόπο και τον λόγο χρησιμοποίησής τους. Αν επιθυμείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης όπως καθορίζονται στον εν λόγω Νόμο, πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας μαζί με ένα αντίγραφο του ταυτότητα του κατόχου

μέσω e-mail: και μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: Unións Agrarias-UPA, C/Doutor Maceira, 13 bajo, 15706 – Santiago de Compostela (Spain)

Cookies

Κατά την περιήγηση στο resfarmproject.eu εμφανίζονται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μερικών εφαρμογών αλλά και για τη συλλογή στατιστικών από τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για συλλογή ανώνυμων δεδομένων, με την εξαίρεση αυτών των οποίων χρησιμοποιούνται για διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών, επωνυμίας χρήστη και κωδικού ασφαλείας, για την ανάκτησή τους και αναγνώριση της ταυτότητας σας σε κάποια τοποθεσία; με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η επανακαταγραφή των δεδομένων σας κάθε φορά που επιθυμείτε πρόσβαση στις υπηρεσίες. Η απενεργοποίησή τους είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή από τον browser σας.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί μέρος έργου που λαμβάνει χρηματοδότηση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και καινοτομία, σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης Nº 649717.

Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται φέρουν οι συντάκτες. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα και την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στη παρούσα.