Οικονομικά αγορών ενεργειακής αποδοτικότητας

Comment are off

Στις 18 και 19 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους το έργο RESFARM κλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση «Οικονομικά αγορών ενεργειακής αποδοτικότητας» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τον Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME).  Οι κ.κ. Jacobo Feijoo από την Unións Agrarias και Julio Pombo από το Πανεπιστήμιο της Κορούνα (Ισπανία) παρακολούθησαν το συνέδριο και παρουσίασαν την εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων για την κινητοποίηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον αγροτικό τομέα». Στο έγγραφο αυτό συνοψίζονται οι βασικές πτυχές του έργου RESFARM και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για να εξηγήσει στους οικονομικούς επενδυτές και σε άλλους παράγοντες στον τομέα των οικονομικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τι είναι το RESFARM. Αναλύθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την προστιθέμενη ζήτηση από δυνητικούς χρήστες ανανεώσιμων ενεργειών στην αγροτική Ευρώπη. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στα πλεονεκτήματα ύπαρξης τεχνικών και οικονομικών πρωτοκόλλων, η αποτελεσματικότητα των σταθμών, καθώς και οικονομικές πτυχές ως ένας τρόπος για να μειωθεί οποιαδήποτε αβεβαιότητα υπάρχει στους πιθανούς επενδυτές και άλλους παράγοντες, όπως οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και στις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών.