R

ESFARM είναι μία κοινή πρωτοβουλία των κύριων αγροτικών οργανώσεων της Νότιας Ευρώπης με σκοπό να ενθαρρύνει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα για τη παραγωγή τροφίμων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αναπτύσσουμε τις βάσεις για τη συμμετοχή του τομέα στην επανάσταση της πράσινης ενέργειας, που ήδη συμβαίνει.

Ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι ενεργός και μπορείτε να είστε μέρος του.

 

 • Ο σκοπός του RESFARM είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την προώθηση, λειτουργία και χρηματοδότηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

  Η πρόκληση είναι η κινητοποίηση του αγροτικού και χρηματοδοτικού τομέα σε τέτοιο βαθμό ώστε να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρου μοντέλου ενέργειας στην Νότιο Ευρώπη.

  Το RESFARM στοχεύει στο να συγκεντρώσει ικανό αριθμό αγροτών και επενδυτών ώστε να αναπτυχθούν χιλιάδες συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κατά έναν τρόπο συντονισμένο, αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο.

  Οι προσπάθειες του RESFARM εστιάζουν στην αύξηση και διαφοροποίηση των εισοδημάτων και της εργασίας στις αγροτικές κοινότητες και ταυτόχρονα αναπτύσσουν τη βάση για επενδύσεις υψηλής ποιότητας

 • Επιδίωξη μας είναι να συνδέσουμε τους αγρότες με επενδυτές για να κινητοποιηθεί το σύνολο των φυσικών και οικονομικών πόρων στην απαιτούμενη κλίμακα, ώστε να μεταφερθούμε από ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας από ορυκτά, σε ένα πράσινο, κοινωνικά αποδεκτό μοντέλο.

  Αυτό θα καταστεί δυνατό με την παραγωγή και τη διάδοση των προτύπων στο σχεδιασμό, στο πλέγμα σύνδεσης και χρηματοδότησης της στην εκμετάλλευση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με διαφάνεια, μείωση του κόστους και οικονομίες κλίμακας, οι αγρότες και οι επενδυτές θα είναι θέση να συμμετέχουν εύκολα σε δίκτυο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  Η δράση μας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015. Στους επόμενους μήνες, θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής έρευνα μεταξύ των συσχετιζόμενων με το RESFARM φορέων: αγρότες, χρηματοδότες, μηχανικοί, νομικοί…στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο για να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τους αγρότες της Νότιας Ευρώπης.

 • Στο RESFARM συμμετέχουν οι πιο σημαντικές Αγροτικές Οργανώσεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, οι οποίες εκπροσωπούν συνολικά τα συμφέροντα άνω του 1,5 εκατομμυρίου αγροτών. Επικεφαλής του έργου είναι η Unións Agrarias-UPA της Ισπανίας. Οι Ισπανοί αγρότες εκπροσωπούνται επίσης από τις SLG-COAG και AGACA.

  Οι Οργανώσεις Agricoltura e Vita-CIA και ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπούν αντίστοιχα την πλειοψηφία των αγροτών της Ιταλίας και της Ελλάδας. Η Banco de Sabadell προσφέρει στη σύμπραξη τις ικανότητες και την τεχνογνωσία ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος εξέχουσας θέσης στην Ευρώπη. Οι εταιρείες τεχνολογίας ELA της Ισπανίας και Biomass Research της Ολλανδίας έχουν μία μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Το Πανεπιστήμιο της A Coruna στην Ισπανία, έχει αναλάβει την ανάπτυξη έρευνας και μελετών που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας στο σύνολο του υλικού που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Η INEGA παρέχει την οπτική του δημοσίου και διοικητικού τομέα για το σύνολο του έργου του RESFARM. Το National Renewable Energy Laboratory των ΗΠΑ παρέχει την τεχνογνωσία, την πείρα και το πεδίο εφαρμογής ενός Ιδρύματος που ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει στο RESFARM στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020).