Το έργο Resfarm προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στην «Οικονομικά Αγορών Ενεργειακής Αποδοτικότητας»

Comment are off

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) διοργανώνει συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 18 – 19 Ιανουαρίου 2017 με θέμα: «Οικονομικά Αγορών Ενεργειακής  Αποδοτικότητας» για να συζητήσουν σχετικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την κινητοποίηση των επενδύσεων στη βιώσιμη ενέργεια και να μάθουν από επιτυχημένα προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν διαθέσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και πρακτικές προκλήσεις για την επέκτασή τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διάρθρωση της αγοράς και, ειδικότερα στην: τυποποίηση, συγκέντρωση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων της ενεργειακής απόδοσης.

Η εκδήλωση θα παρουσιάσει μία χαρτογράφηση των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση κατά μήκος των τριών πυλώνων των Έξυπνων Οικονομικών για την πρωτοβουλία Έξυπνα Κτίρια.