Το RESFARM μεταξύ των 8 φιναλίστ έργων για τα FiRe awards (Finance for Resilence / Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας)

Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας (Finance for Resilience – FiRe) είναι μια ανοικτή και προσανατολισμένη στη δράση πλατφόρμα, η οποία συλλέγει, αναπτύσσει και βοηθά στην εφαρμογή ιδεών για την επιτάχυνση χρηματοδότησης για την καθαρή ενέργεια, το κλίμα, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία του Bloomberg επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις, που ξεκινούν πρωταρχικά από τον ιδιωτικό τομέα, εμπεριέχουν τη δυναμική για χρηματοδότηση και μπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα από τη διεθνή πολιτική διαδικασία για την κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας (Finance for Resilience – FiRe) επέλεξε το RESFARM ως μία από τις καλύτερες διεθνείς πρωτοβουλίες στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εμπειρογνώμονες της FiRe για την ενέργεια και την χρηματοδότηση, επέλεξε για τον τελικό οχτώ νέες ιδέες με σημαντική δυνατότητα για επιτάχυνση των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια και παγκόσμια δράση για το κλίμα. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συναντήθηκε στις 11 Μαρτίου για την επιλογή των οχτώ (8) φιναλίστ από τις καλύτερες 24 προτάσεις που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση.

Οι φιναλίστ, οι οποίοι πρότειναν χρηματοδοτικά εργαλεία αιχμής και νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων χρηματοδότησης έργων για την καθαρή ενέργεια και το κλίμα, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 15 Απριλίου 2015, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνέδριου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τους επενδυτές και τους κορυφαίους ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Παρότι το έργο RESFARM δεν ήταν μέσα στις τέσσερεις (4) καλύτερες ιδέες που υποστηρίχθηκαν από το FiRE, η παρουσία μας στη Νέα Υόρκη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, μιας και προκάλεσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Το έργο RESFARM είναι ακόμα στην αρχή του, αλλά αυτή η επιτυχία θα είναι χρήσιμη για να αποδείξει ότι είναι εφικτό ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Περισσότερα: http://www.financeforresilience.com/finalists-2015/