Τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου RESFARM στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

Όλα τα μέλη του έργου RESFARM συναντήθηκαν στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στις 21 και 22 Ιουνίου, με σκοπό την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πιο κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και τη δικαιοσύνη. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν να παρέχει την πιο οικονομική ανάπτυξη και συντήρηση, και την κοινή ταμειακή ροή από τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του έργου καθώς και της πιο κατάλληλης τεχνολογίας ΑΠΕ για το έργο. Το απόγευμα της πρώτης ημέρας συζητήθηκε και επιλέχθηκε το πιο κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

Το οικονομικό εργαλείο, που βασίζεται σε ένα ΤΡΟ-ΟΛΠ, επιλέχθηκε και, μέσα από τη χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν κέρδος εκτελώντας ένα τυποποιημένο και διαφανές  χρηματοοικονομικό προϊόν. Ομοίως, οι αγρότες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων τους, τόσο με τον προγραμματισμό όσο και με τον έλεγχο του κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Την δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του εθνικού Τύπου. Σε αυτό το συνέδριο έγινε αναφορά στο  χρηματοδοτικό εργαλείο που επιλέχθηκε και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από το έργο RESFARM. Η Unión Agrarias, UPA που εκπροσωπεί τους αγρότες, το Πανεπιστήμιο της Κορούνια με τους ερευνητές και η Research4Life ως οι ειδικοί της τεχνολογίας έλαβαν μέρος στη συνέντευξη Τύπου.

Η συνάντηση ήταν ζωτικής σημασίας για το έργο, διότι έγινε περιγραφή των εξελίξεων και των επιτευγμάτων της πρώτης φάσης, τα οποία επιτρέπουν την έναρξη της δεύτερης φάσης. Στη δεύτερη φάση του έργου, το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα επιτρέψει στους αγρότες πρόσβαση στην εγκατάσταση ΑΠΕ στα αγροκτήματά τους, θα σημαίνει πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.