agricultores-pequena

T

ο RESFARM αναπτύσσει μια πρόταση για τους αγρότες που θέλουν να είναι μέρος της επανάστασης της πράσινης ενέργειας. Η γη σας είναι η απόλυτη πηγή ενέργειας και εμείς θα σας βοηθήσουμε να το κάνετε πράξη.

Διεξάγουμε μία διεθνή έρευνα προκειμένου να γνωρίσουμε τις δυνατότητες και τις ανάγκες σας. Επικοινώνησε με την τοπική αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή γράψε μας στο .

 

 • Η αγροτική γη αντιπροσωπεύει το 55,2% της ισπανικής επικράτειας, το 47,4% της ιταλικής και το 63,2% της ελληνικής αντίστοιχα, με αφθονία πόρων ανανεώσιμης ενέργειας (π.χ. άνω των 2.000 ετησίως ισοδύναμο μέγιστης ηλιακής ώρας στις περισσότερες περιοχές). Από τις αγροτικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην πρόταση αυτή, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των εμποδίων που περιορίζουν τα μέλη να επωφεληθούν από αυτή την πιθανή πηγή εισοδήματος.

  Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που οι γεωργοί αντιμετωπίζουν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Κατά την άποψη των αγροτών, τα έργα για εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλές αρχικές δαπάνες κεφαλαίου και ένα σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως συνέπεια, τα χαμηλά αγροτικά εισοδήματα δεν διευκολύνουν τις επενδύσεις σε αυτές τις «υψηλού κινδύνου – επιλογές χαμηλής απόδοσης”, ή έστω, μόνο υπό πολύ ευνοϊκές συνθήκες επιχορήγησης.

  Εκείνοι που σκέφτονται να προχωρήσουν σε κάποια επένδυση μέσω της καθιερωμένης τραπεζικής χρηματοδότησης, συχνά αρνούνται τα δάνεια ή έχουν να πληρώνουν υψηλά επιτόκια. Η αναφερόμενη μείωση και η υψηλή μεταβλητότητα του αγροτικού εισοδήματος (το εισόδημα άλλαξε περισσότερο από 30% ετησίως σε περισσότερες από το 54% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων), δεν βοηθούν την πρόσβαση σε παραδοσιακούς δανειστές. Το σημερινό πλαίσιο της ύφεσης έχει επιδεινώσει την κατάσταση, ιδίως στις χώρες-στόχους, όπου η πρόσβαση σε προσιτή χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά δύσκολη και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των επιδοτήσεων, που είναι επίσης σημαντικά μειωμένη.

 • Ο στόχος του RESFARM είναι να προωθήσει σημαντικά τις επενδύσεις σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την ανάπτυξη ενός επενδυτικού μέσου με την ικανότητα στην ευρεία πρόσβαση σε μεγάλους επενδυτές. Η προτεινόμενη δράση έχει ως σκοπό να ξεκινήσει μια διαδικασία για να υποστηρίξει τη μετάβαση από τη χρηματοδότηση έργων σε επενδύσεις στην αγορά κεφαλαίων, που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της χρηματοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η διαδικασία αυτή θα φέρει σε επαφή τους αγρότες, πολιτικούς, χρηματιστές, ακαδημαϊκούς και άλλους βασικούς ενδιαφερομένους που είναι κρίσιμης σημασίας για τη μετάβαση αυτή. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με βασικές πτυχές, όπως το επίπεδο απόδοσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΑΠΕ στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τα κίνητρα των αγροτών για την εμπλοκή τους στην παραγωγή των ΑΠΕ εγείρουν οξύ προβληματισμό.

  Με στόχο την παραγωγή των σχετικών πληροφοριών, θα διεξαχθεί διεθνής έρευνα από τους εταίρους του RESFARM. Η έρευνα αναμένεται να προσφέρει γνώσεις σε τουλάχιστον δύο βασικές πτυχές: 1) την απόδοση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, 2) την προθυμία των αγροτών να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ, να τα λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα χρηματοδότησης και να συμμετέχουν σε ομαδικά έργα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  Αν είστε μεμονωμένος αγρότης ή εκπρόσωπος ένωσης αγροτών, μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα και οι απόψεις καθώς και τα αιτήματά σας θα ληφθούν υπόψη.

 • Το έργο RESFARM έχει αναγνωρίσει και προσδιορίσει τις καλύτερες λύσεις για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φέρνοντας την ενεργειακή απόδοση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό τις καλύτερες συνθήκες. Εκατοντάδες αγρότες έχουν συμμετάσχει σε συνεντεύξεις με στόχο να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες του τομέα και να αναπτυχθούν οι τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην παραγωγή της δικής τους ενέργειας.

  Τώρα είναι η ώρα για την ανάληψη δράσης και αυτό απαιτεί τη κινητικότητα του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επιθυμούν την παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας. Μέσω του έργου RESFARM οι δυνατότητες της αγροτικής σας εκμετάλλευσης θα αναλυθούν δωρεάν και χωρίς καμία άλλη υποχρέωση και έτσι θα γνωρίσετε ποια είναι η βέλτιστη τεχνική και οικονομική λύση για την εγκατάσταση ανανεώσιμων συστημάτων ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο, θα είστε σε θέση να αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα εξοικονομήσετε ενέργεια κάνοντας την αγροτική σας εκμετάλλευση πιο βιώσιμη. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργειακές και χρηματοδοτικές λύσεις που προωθούνται από το έργο RESFARM περιλαμβάνουν:

  • Αρδευόμενες καλλιέργειες
  • Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Χοιροτροφικές μονάδες
  • Θερμοκήπια
  • Μεταποιητικές μονάδες τροφίμων

  Εάν είστε ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης ή ο διαχειριστής και επιθυμείται να έχετε τον έλεγχο των λογαριασμών που πληρώνεται για την ενέργεια και να χρησιμοποιήσετε τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον, τότε το έργο RESFARM σας ενδιαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί ή επικοινωνήστε με κάποιον από τους αγροτικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο RESFARM.